June 14, 2019

Da kultura bude dostupna svima: Objavljen vodič za pristupačnost ustanovama kulture

Kako bi ustanove kulture i njihovi sadržaji bili jednako dostupni svima, pa tako i osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama, u okviru projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ u saradnji sa stručnjacima, izrađen je „Vodič za unapređenje pristupačnosti ustanova kulture sa smernicama i preporukama za ostvarivanje standarda“.

Vodič se bavi problemima pristupačnosti, koja vrlo često, kako je pokazala analiza, nije dovoljno dobro protumačena i čiji se standardi ne primenjuju u potpunosti, što je od velike važnosti za javne ustanove koje ostvaruju svakodnevan kontakt sa građanima kao svojom publikom.

„U Novom Sadu postoji znatna razlika u stepenu ostvarenosti standarda pristupačnosti, što smo utvrdili analizom pristupačnosti kulturnih ustanova. Prevazilaženje arhitektonskih barijera, adaptacija objekata i opremanje tehnologijom je obaveza i zadatak kome se mora posvetiti velika pažnja. Unapređenje komunikacije sa svim građanima, odnosno publikom, je realan cilj koji se može postići edukacijom zaposlenih i usvajanjem normi“, rekla je Mirjana Isakov iz ŠOSO „Milan Petrović“, koja je radila na izradi Vodiča.

Osim nje, svojom stručnošću Vodiču su doprinele i Snežana Nikolić iz Saveza slepih Vojvodine, Milesa Milinković iz Kreativno afirmativne organizacije PARNAS i Marija Vrebalov, savetnica za pristupačnost.

U okviru Vodiča, koji ima svoje štampano i elektronsko izdanje, predstavljene su smernice kojima bi ustanove kulture trebalo da se vode i omoguće osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama pristup, ne samo po pitanju nesmetanog kretanja, već i vizuelnu pristupačnost, pristupačnost publikacija, programa, internet prezentacija i drugih sadržaja.

„S obzirom na to da je obaveza institucija da primene standarde pristupačnosti, ova publikacija treba da posluži kao jedan od alata pomoću kojih će se planirati, realizovati i proveravati ostvarenost standarda i omogućiti ravnopravno uključivanje svih građana u kulturni život Grada Novog Sada, a čitaće se i u drugim gradovima“ istakla je Isakov.

Izdavanje ovog Vodiča i analize, koja mu je prethodila, deo je Akcionog plana kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2019 – 2020. godine. Gradska uprava za kulturu u saradnji sa Timom za pristupačnost kroz saradnju sa ustanovama kulture predložiće naredne korake koje će osnivači finansirati kroz redovna finasiranja ustanova.

Vodič za unapređenje pristupačnosti ustanova kulture možete pogledati na OVOM LINKU.

Foto: Novi Sad 2021