Izložba “Index” Darka Vukića biće otvorena od 30. marta do 16. aprila 2021. u Galeriji Doma omladine Beograda.

Tekst ove izložbe upravo jeste ova izložba, na zidovima i u ovom dokumentu. Rez je skup naslova izložbi realizovanih od 2011. do ove danas.

Generativna artikulacija prostorno raspakovana je u kontekst-senzitivnim zonama autorstva. Za oprobavanje ekstraktovanja leksikografskog, ne-estetskog, semantičkog, simboličkog, referencijalnog i temporalnog agensa upotrebljena je površina zida.

Zgusnuta arbitrarnost materijalizuje se kao lettering cutter folijom. Nizanje precizno sečene tipografije uvodi u igru relacija, linija nasumičnih označitelja, gestova koji ispoljavaju diskurzivne operacije kao razmene, rad sa margine koja demonstrira postupak kao zauzimanje poziciije, interesovanjem i jvantifikovanjem istog. Strpljive zone zapleta prema sopstvenoj su materijalnoj prisutnosti unutar faktografskog imenitelja ili dostupne imaterijalnosti. Sklopovi su narativna iskliznuća koje kao takva istorija već dobro poznaje. Ali ostaje otvorenost prema konceptima indiferentnog komemorativnog statusa quo/gde?

Prema pitanjima kritike moći interferencije mišljenja (i) generisanja tekstualnosti da se aplicira na prostorne rekurzije između istorije i galerije. Indiferentnost kao kritika koja izaziva uzmenirenost, svi prigovori su meta. Indiferentisti se pretvaraju da govore iz istine koja prevazilazi njihovu sopstvenu otelotvorenu perspektivu. U sred srpske nacionalne epifanije stvaraju se kreativne indiferentne klase, koje pokazuju da identiteti kao i njihovi naslovi i imena, budući da su iz klasne segmentacije, nemaju veze ni sa bićem ni sa iskustvom (umetnosti), nego su proizvod tehničkog kompozita indiferentne radne snage od strane kapitala.

Rad na otkrivanju dejstvujućih osobina indiferenrnosti kao kritičkog stava i njegove destilacije, otkrile bi verovatno čitav set paradoksa enkapsulacije. Dalje možemo samo razgovarati kakve matrice ovaj dole skup može da kroji.


Kako ti se svideo tekst?

Ne razumem Ne razumem
7
Ne razumem
Ne sviđa mi se Ne sviđa mi se
4
Ne sviđa mi se
Zanimljivo Zanimljivo
3
Zanimljivo
korisno korisno
2
korisno
okej okej
1
okej
divno divno
10
divno
Predivno Predivno
9
Predivno
Super Super
4
Super
Kulturni kišobran
Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da takođe želimo da budemo i platforma za mlade i neafirmisane, ali i ostvarene umetnike, pesnike, muzičare, glumce, slikare i sve one koji na neki način doprinose očuvanju kulture.