October 15, 2021

Izložbe u Kulturnom centru Beograda: Mitar Simikić, Tanja Ostojić i Milica Ružičić

U Kulturnom centru Beograda 14. oktobra otvorene su tri izložbe.

Ugljevik, Mitar Simikić

U Galeriji Artget otvorena je izložba “Ugljevik” Mitra Simikića.

Ivana Tomanović, umetnička direktorka Galerije Artget u 2016, predstavlja Mitra Simikića sa izložbom Ugljevik.

Ugljevik već u svom imenu nosi jasnu definiciju grada pored rudarskog kopa. Zamišljen kao „savršeno mesto“ u kom će svi imati isti dom, isti posao, isti standard, tj. biće jednako sretni i prosperitetni. Komunistički idealizam i socijalistička praksa. Neko vreme činilo se da sve funkcioniše, da je sve moguće. No, stvarnost se uvek pojavi iznenada i bez najave, spremna da uništi sve što je naizgled čvrsto izgrađeno.

Mitar Simikić je narator. Priču gradi polako, često joj se vraća, zanima se za detalje, opisuje stanje ali i atmosferu, suptilno zalazi u intimu tako da ništa ne naruši. Poput hroničara beleži fakta, fragmentira tu začudnu stvarnost ispred sebe, podsvesno shvatajući da će je jedino njegove fotografije sačuvati od zaborava.

Više o izložbi možete pročitati ovde.: Izložba galerija ARTGET

Angst, Milica Ružičić

U Likovnoj galeriji otvorena je izložba “Angst”.

Slike i crteži Milice Ružičić seku kroz sve neoliberalne vradžbine i magijska razmišljanja direktno pokazujući socioekonomske korene anksioznosti – predatorski državni neoliberalizam („Strah od izvršitelja“) na periferiji globalnog kapitalističkog sistema („Strah od gubitka posla“) sa nadziračkim represivnim državnim aparatom koji se stara za održavanje ovakvog poretka („Nadzor“). Njene skulpture, na drugoj strani, vizuelizuju negativne zdravstvene posledice anksioznosti – od dugoročno smrtonosne srčane aritmije do motorne tenzije. Zajedno, ovi umetnički radovi pozivaju na zasnivanje pogleda na anksioznost iz perspektiva socijalne, političke, komunalne i kritičke psihologije, koje za objašnjenjima tragaju u društvenim odnosima i strukturama.

Milica Ružičić bavi  se konceptualnom , kritičkom, ineteraktivnom umetnosšću u različitim medijima, skulpture, slike, fotografije, performans, video radovi i ulične akcije. Učestvovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Više o izložbi možete pročitati ovde. Izložba Likovna galerija

Mis(s)placed Women? 2009-2021, Tanja Ostojić:

Kustos: Dejan Vasić

Prostori i program:

Petak, 15. oktobar u 19:00

Nova galerija vizuelnih umetnosti, NGVU (Kralja Milutina 49)

Otvaranje izložbe Tanja Ostojić: Mis(s)placed Women? 2009-2021

Subota i nedelja, 16. i 17. oktobar, 14:00–17:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju, CZKD (Birčaninova 21)

Vikend performansa i okupljanja Mis(s)placed Women? Zajednice

Mis(s)placed Women? je kolaborativni umetnički projekat započet 2009. godine, koji se sastoji od performansa, radionica performansa, a uključuje doprinose od preko 160 pojedinki i pojedinaca. U velikoj meri radi se o umetnicama koje sebe identifikuju kao žene koje potiču iz različitih sredina. U okviru projekta otelotvoruju se i izvode neke od svakodnevnih aktivnosti koje se tiču raseljavanja, poznatog migrantima, izbeglicama i umetnicima koji putuju po svetu kako bi zaradili za život. Ovi performansi se bave pitanjima migracija, odnosa moći i ranjivosti, posebno u vezi sa ženskim i transrodnim telima, aspektom koji je zauzeo važno mesto u mojoj umetničkoj praksi.

‘’U okviru ovog projekta, u kojem primenjujem metodologiju feminističke emancipatorske umetničke prakse i rada sa zajednicom, realizovala sam brojne radionice širom sveta gde su se učesnici birali putem otvorenih javnih poziva. Na taj način su se stvarala pojedinačna i grupna umetnička dela i intervencije u okviru projekta. Razvoj saradnje unutar grupe i formiranje zajednice veoma su dragoceni procesi, kao i dalja komunikacija sa širokom publikom koju srećemo na ulicama, te i ciljanom publikom na mestima gde se održavaju prezentacije, izložbe i diskusije’’ – kaže autorka, Tanja Ostojić.

U dva izložbena prostora, KCB i NGVU, Tanja Ostojić izlaže fotografije, priče, video zapise, zvuk, crteže i opise performansa iz bogatog arhiva MIS(S)PLACED WOMEN? kolaborativnog umetničkog projekata u obliku multimedijalne instalacije, uključujući i radove iz zbirke Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, uključujući i intervencije u javnim prostorima u Beogradu, kao i okupljanje zajednice projekta kroz diskusije i razgovore koji će se održavati u CZKD.

Tanja Ostojić je interdisciplinarna i performans umetnica iz Beograda, koja živi i radi u Berlinu od 2003. godine. Međunarodno je prepoznata kao pionirka institucionalne rodne kritike i za svoj rad u polju društveno i politički angažovane feminističke umetnosti i umetnosti u javnom prostoru.

Više o izložbi možete pročitati ovde. Izlozba galerija Podroom

Foto: Promo