November 4, 2020

Međunarodna zoom konferencija “Edukacija u savremenoj igri i modernom baletu na prostoru bivše Jugoslavije”

Institut za umetničku igru iz Beograda i Udruženje za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet iz Sarajeva organizuje prvu Međunarodnu zoom konferenciju “Edukacija u savremenoj igri i modernom baletu na prostoru bivše Jugoslavije” od 6. do 8 novembra ove godine.

Učesnici konferencije su Ognjen Vučinić koreograf iz Hrvatske, Saša Evtimova koreografkinja iz Makedonije, Urša Rupnika koreografkinja iz Slovenije, Adnan Đindo direktor baleta Narodnog pozorišta u Sarajevu, Zorana Mihelčić direktorka plesnog festivala u Šibeniku, Tamara Ljubičić primabalerina i dr.

Organizator konferencije je producentkinja Nataša Hajdarević iz Sarajeva a moderator Aleksandar Ilić osnivač Instituta za umetničku i direktor Kulturnog centra Beograda.

Foto: Vanja Gajić