Specijalizovana fotografska Galerija Artget Kulturnog centra Beograda počinje svoju 20. sezonu.

U godini jubileja program čini po jedna izložba koju koncipiraju i realizuju umetnički direktori i direktorke u prethodnoj deceniji Galerije.

Na isti način, kao mogućnost da dopune i mapiraju nove pojave ili opuse u polјu fotografije, obeležena je i prva decenija rada Artgeta.

Od osnivanja 2002. godine, pozivajući umetničke direktore/ke, stručnjake u oblasti fotografije da u saradnji sa uredničkim timom Centra kreiraju jednogodišnji program, na 266 izložbi do sada predstavlјena su dela stotina domaćih i stranih autora u veoma širokom rasponu, od dokumentarne i istorijske do fotografije u savremenoj vizuelnoj umetnosti.

Aleksandra Lekovic (izbor A. Kelic)

“Verujemo da su i brojna predavanja, razgovori sa umetnicima, teoretičarima, kritičarima i istoričarima umetnosti fotografije, vođenja kroz izložbe, pregledanje portfolija, radionice, predstavlјanje knjiga, sajmovi fotografije značajno doprineli unapređenju prakse i razumevanju ovog sveprisutnog medija i sveta savremene vizuelne umetnosti i kulture. Nadamo se da je u tome važnu ulogu imala i 2005. godine pokrenuta specijalizovana izdavačka delatnost kroz dve biblioteke Foto Artget – Teorija i Foto Artget – Monografije 5 ½”, navodi se u saopštenju.

“Jubilarnu 20. sezonu počinjemo u izuzetno specifičnom okruženju pandemije virusa COVID-19 i stoga smo predložili dosadašnjim umetničkim direktorima/kama da svoje selekcije posvete domaćim stvaraocima kako bismo i na taj način afirmisali njihov rad i podržali produkciju u neveselom vremenu. Da bismo makar simbolično obeležili i međunarodni karakter programa Galerije, planirana je retrospektivna izložba u 20. veku uticajne nemačke fotografkinje Sibil Bergeman. Zbog održavanja 50. Oktobarskog salona 2021. u svim galerijama Kulturnog centra Beograda, program jubileja se nastavlјa i u 2022. godini.”

U 2021. godini biće realizovane sledeće izložbe:

  1. Belgrade Raw (2013): Raw Perspectives: Jelena Nikolić, Predrag Đulinac i Stefan Janković
  2. Aleksandar Kelić (2014): Aleksandra Leković i Lazar Leković, Portreti (radni naziv)
  3. Jelena Matić (2015): Sonja Žugić i Luka Klikovac
    • 58. Oktobarski salon: Sanjari
  4. Sibil Bergeman (Nemačka), Retrospektiva
  5. Ivana Tomanović (2016): Aleksandar Kostić, Zamka
  6. Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić (2017): Dragica Vukadinović, Foto-prizori ograničenog trajanja (radni naziv)

Foto: Lazar Lekovic (izbor A. Kelic)


Kako ti se svideo tekst?

Ne razumem Ne razumem
8
Ne razumem
Ne sviđa mi se Ne sviđa mi se
5
Ne sviđa mi se
Zanimljivo Zanimljivo
4
Zanimljivo
korisno korisno
3
korisno
okej okej
2
okej
divno divno
1
divno
Predivno Predivno
11
Predivno
Super Super
5
Super
Kulturni kišobran
Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da takođe želimo da budemo i platforma za mlade i neafirmisane, ali i ostvarene umetnike, pesnike, muzičare, glumce, slikare i sve one koji na neki način doprinose očuvanju kulture.