June 23, 2020

Prijava za grantove za umetnike, kustose i autore u polju vizuelne umetnosti

Počelo je prijavljivanje za tri granta za umetnike, kustose i autore koji se bave vizuelnom umetnošću, a na čiji su rad i sredstva za život uticale ekonomske neprilike zbog odloženih ili otkazanih izložbi i projekata.

Proces prijavljivanja počeo je 22. juna i trajaće sve dok se ne prijavi dovoljan broj, dok će sredstva biti prebačena čim prijave budu ispitane.

Uslovi za prijavu

  1. Pomoć će biti pružena umetnicima koji mogu dokazati da im je određeni projekat iz oblasti vizuelne umetnosti otkazan ili odložen usled virusa Kovid 19, a kojima je to glavni izvor prihoda
  2. Podnosioci moraju biti pojedinačni umetnici, kustosi ili predstavnici nekog kustoskog kolektiva ili grupe. Organizatori, organizacije ili agenti ne mogu se prijaviti
  3. Umetnici, kustosi i autori iz bilo koje zemlje bivše Jugoslavije ispunjavaju uslove za prijavu uključujući Srbiju, Severnu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.
  4. Podnosioci moraju biti stanovnici jedne od gorenavedenih zemalja
Proces prijave

Poslati CV portfolio, u glavi pisma napisati mesto boravka i godinu rođenja. Na ne više od jedne strane objasniti vašu situaciju i koliko je projekata otkazano.

Grant podrške je namenjen prekarnim radnicima.

CV Portfolio poslati na adresu [email protected] sa naslovom WCSCD Emergency grant.

Grantove u iznosu od 450 evra kreirao je “Šta kustosiranje može/treba da bude”.

Ovi grantovi podržani su od strane online kustoskog programa „Uslovi post-pandemije” i mentora Natase Petresin Bacelez, Marie Lind i Biljane Ćirić.

Foto: Pexels