Tribina: Vizuelne umetnosti i kulturna politika I – Kreiranje mesta za nove aktere na sceni održaće se 24. novembra u 18h u Klubu Doma omladine Beograda.

Cilj tribine je da se situira aktivnost mladih, kao novih umetnika u polju, u odnosu na dominantnu kulturnu politiku, ali i druge javne politike koje oblikuju današnje društvo.


Učestvuju:
Milica Ivić, Matrijaršija/ Novo Doba/ Fijuk sajam
Jovana Vasić, vizuelna umetnica i doktorantkinja teorije umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu
Nina Mihalljinac, docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, rukovoditeljka UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment

Moderator: Milan Đorđević, vizuelni umetnik i doktorand FDU

Ogranizacija: Dom omladine Beograda i UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment, master studijskog programa Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2, Francuska.


Globalni UNESKO izveštaj Re|Shaping Cultural Policies (2018) ukazuje da širom sveta raste neizvesnost radnog i socijalnog statusa vizuelnih umetnica i umetnika. Čak i u sredinama gde je tržište umetnosti razvijeno, zbog velike konkurentnosti teško je obezbediti kontinuitet pokroviteljstva galerista. Otud ekonomsku stabilnost veliki broj umetnica i umetnika ostvaruje kroz poslove u drugim (ne-umetničkim) oblastima, ili oslanjajući se na zaposlene partnere i nasleđenu imovinu.

Problem ekonomske održivosti

Problem ekonomskene održivosti profesije umetnika u Srbiji je dodatno uslovljen lošim kadrovskim politikama. Na umetničkim fakultetima, kojih je sve više, raste broj diplomiranih umetnika, što samo malom broju omogućava razvoj profesionalne karijere.

Istovremeno na domaćoj sceni otvaraju se nove mogućnosti za unapređenje uslova za profesionalni rad.

Krajem prošle godine, članovi i članice Udruženja likovnih umetnika Srbije su izabrali novo rukovodstvo, koje čine uglavnom umetnici mlađe i srednje generacije, angažovani u novom pokušaju ostvarivanja suštinskih promena u radu ovog reprezentativnog udruženj.

Na mapi izlagačkih prostora Beograda otvaraju se novi galerijski prostori s fokusom na umetničku produkciju novih umetnica i umetnika u polju.

Zajedničkim naporima mladih pokrenute su nove incijative poput Wrong bijenala, Bijenala mladih i Voždovačke galerije i dr. 

Kako funkcioniše kulturni sistem

Ciklus upoznaje mlade ljude s načinom funkcionisanja kulturnog sistema i četiri scene savremene umetnosti u Srbiji: filmska, muzička, scena izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Svakoj umetničkoj sceni su posvećene po dve tribine.

U okviru prve, razgovara se o pitanjima vezanim za stvaralaštvo: koje su aktuelne umetničke prakse i šta su osnovni trendovi na sceni, kako se vrednuju dela i akcije, ko su glavni akteri i vodeće institucije, kako se donose odluke, kako se finansira umetnička produkcija, koje profesije funksionišu, kako se umetnici i drugi profesionalci pozicioniraju, šta su mogući strateški pravci razvoja scene.

U okviru druge tribine, razmatra se tema učešća mladih, od pitanja koje su postojeće kulturne potrebe mladih, i u kojoj meri se produkcija i kulturna ponuda oblikuje u skladu s tim potrebama; u kojoj meri mladi učestvuju u  u procesu kreiranja umetničkih i kulturnih programa, kao i u procesu donošenja odluka koji se odnosi na razvoj scene o kojoj je reč.

Foto: Promo


Kako ti se svideo tekst?

Ne razumem Ne razumem
7
Ne razumem
Ne sviđa mi se Ne sviđa mi se
4
Ne sviđa mi se
Zanimljivo Zanimljivo
3
Zanimljivo
korisno korisno
2
korisno
okej okej
1
okej
divno divno
10
divno
Predivno Predivno
9
Predivno
Super Super
4
Super
Kulturni kišobran
Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da takođe želimo da budemo i platforma za mlade i neafirmisane, ali i ostvarene umetnike, pesnike, muzičare, glumce, slikare i sve one koji na neki način doprinose očuvanju kulture.