U okviru projekta “Rodno-senzitivno urbano planiranje u Srbiji” sprovedenog u saradnji sa Kancelarijom za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women Srbija), a u sklopu šireg projekta “Podrška prioritetnim akcijama za rodnu ravnopravnost u Srbiji”, koji finansira Evropska komisija, Žensko arhitektonsko društvo je održalo trening “Gradove građankama” u okviru kojeg su arhitektama i urbanistima prikazani modeli uvođenja principa široke participacije građana u procesima urbanog planiranja.

Cilj treninga je širenje kapaciteta i potencijala za ko-kreaciju na setu preporuka i alata za rodno-senzitivno urbano planiranje koje treba da postane važeća praksa u našem društvu.

Paket alata obogaćen je tokom interaktivne sesije kako bi se dalje razvili instrumenti za kritičko razmišljanje o tradicionalnim i savremenim urbanim konceptima, koji se lako primenjuju u gradovima pre temeljnog istraživanja i procene posledica na različite grupe građana.

Nacrt paketa alata testiran je kroz znanje i iskustva stručnjaka koji će učestvovati i biće unapređen u preciziraniju verziju dokumenta nakon treninga sa planerima i biće javno predstavljen 23. decembra 2020.

Vebinar Zoom o rodno osetljivim javnim prostorima održan je 10. decembra 2020. i pokrenuo je niz novih, relevantnih pitanja koja se tiču uloga ženskih stručnjaka u ovoj oblasti. Prvi deo sesije bio je informativan, a održano je pet predavanja o trenutnom iskustvu žena sa javnim prostorima i urbanističkim planiranjem.

U ime kancelarije UN Vomen u Srbiji, Aleksandra Miletić je predstavila druge relevantne teme i naglasila značaj rodnog integriranja kao opšte društvene potrebe, nakon čega je usledio sektorski niz prezentacija fokusiranih na pitanja rodne ravnopravnosti u urbanim politikama, naime rodna jednakost u urbanističkom planiranju; rodna ravnopravnost u urbanom dizajnu javnog prostora; rodni aspekti učešća građana i zajedničkog stvaranja i analize nekih praktičnih iskustava u sprovođenju participativnih projekata u Srbiji.

Drugi deo vebinara bio je interaktivna sesija ko-kreiranja koristeći Mentimeter platformu u realnom vremenu. Ova sesija uključila je praktičnu navigaciju kroz kriterijume rodno-odgovornog alata za javni prostor i radionicu – zajednički razvoj specifičnih alata za urbano planiranje i urbani dizajn za stvaranje rodno osetljivih javnih prostora.

Foto: Mikser


Kako ti se svideo tekst?

Ne razumem Ne razumem
7
Ne razumem
Ne sviđa mi se Ne sviđa mi se
4
Ne sviđa mi se
Zanimljivo Zanimljivo
3
Zanimljivo
korisno korisno
2
korisno
okej okej
1
okej
divno divno
10
divno
Predivno Predivno
9
Predivno
Super Super
4
Super
Kulturni kišobran
Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da takođe želimo da budemo i platforma za mlade i neafirmisane, ali i ostvarene umetnike, pesnike, muzičare, glumce, slikare i sve one koji na neki način doprinose očuvanju kulture.