FEATURED
July 4, 2020

Bogdan Milanović rođen je 1998. godine u Kruševcu. Studira na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, gde pokušava da piše. Do sada nije objavljivao, osim u fanzinu Librarion i na svom blogu Grof od Kamilije. O Đepeu sve najbolje Ležim često dopuštam sebi da plovim Vidim more iznad i onda budem miran kosa poraste do ramena i […]

Doživotni istraživač, ljubitelj života i nepopravljivi optimista. ...