FEATURED
Foto: Wikimedia Commons
November 8, 2019

Pol Verlen rođen je 1884. godine. Bio je jedan od ukletih pesnika, čiji je život bio avantura, naročito od trenutka kada je upoznao mladog i lepog pesnika Artura Remboa. Esteticizam je ono što je najviše krasilo njegovu poeziju. “Saturnijske pesme”, “Romanse bez reči”, “Galantne svečanosti”, “U paklu”, “Moja tamnovanja” i “Ispovesti”, samo su neka od […]

Studentkinja treče godine novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Prava neodlučna vaga koja živi na relaci ...