FEATURED
Foto: Jovana Petrović
February 9, 2021

Ma kako odbojna bila i sama pomisao na mogućnost njegovog postojanja, prirodu, pojavu, kao i način delovanja u većini kultura, sam koncept đavola neotklonjivi je njihov deo, predstavljajući jednu od posebno upečatljivih i večito privlačnih figura u umetnosti. Bilo da je u centru pažnje bila njegova pobuna protiv Boga, te samim tim i pad iz […]

Master filologije. Pored književnosti, veliki je ljubitelj filma i pozorišta, posebno zainteresovana za ona mesta na kojima se o ...