FEATURED
Foto: Pixabay
March 27, 2019

Držala sam te i kada mi nije preostajalo ništa drugo osim da te pustim.

Zaljubljena u ljubav. Hoda kroz život sa pegavim pogledom na svet i živi za jedvačekanja. Piše, čita i izveštava. Novinar ...
FEATURED
Foto: Pegica
March 10, 2019

Ona

Ona, koja ti poklanja ceo svoj život,
a traži samo trenutak.

Zaljubljena u ljubav. Hoda kroz život sa pegavim pogledom na svet i živi za jedvačekanja. Piše, čita i izveštava. Novinar ...