FEATURED
June 9, 2020

U okviru kampanje Next You raspisan je konkurs za idejno dizajnersko rešenje štafete mladosti pod nazivom Next You štafeta, štafeta nove generacije. Kampanja je prvi deo umetničkog rada kolektiva Karkatag pod nazivom n(ex)t y(o)u/novi revizionizam koji će biti predstavljen u više faza. Na ovaj način, Muzej Jugoslavije nastavlja praksu zajedničkog promišljanja jugoslovenskog nasleđa s akterima […]

Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da ...