FEATURED
July 5, 2020

Stevan Raičković je bio srpski pesnik, esejista, književni kritičar, prevodilac i akademik. Bio je član Srpske akademije nauke i umetnosti i svrstan je u red najistaknutijih srpskih pisaca. Bio je vodeći pesnik ljubavne lirske poezije posleratne srpske književnosti. Rođen je 5. jula 1928. godine. Objavio je više od dvadeset zbirki pesama, sedam knjiga za decu, […]

Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da ...