• 26

    Nisu mi dali ime ni po jednoj babi, iako su kumovi među predloženim imali i jedno takvo. Ali, to je život. Nekad niste predodređeni da...