FEATURED
January 23, 2018

VIDLJIV GRAD: BEOGRAD.   Mogao bih to opisati analiziranjem velikih zgrada. Mogao bih vam reći koliko koraka imaju podzemni prolazi na dugim bulevarima, nanose kuća, kakva su drveća koja ih oivičavaju i od kog su materijala napravljeni krovovi; ali čini se kao da vam time ne govorim ništa. Međutim, to ne čini Beograd, već odnosi […]

Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da ...