FEATURED
September 24, 2021

Šta može da se kaže o životu i radu u Studentskom gradu, a da se izbegnu opšta mesta i nostalgični štimung? Kako da se takvi iskazi ne svedu na puko prisećanje ili dokumentovanje stanja stvari, ni na samo nizanje ličnih stavova prema tom mestu? Ova i slična pitanja su polazište u obrazovanju ideje o Vizelnom […]

Kulturni kišobran je nastao u želji da se promovišu kultura i kulturni događaji u Srbiji i regionu. Vremenom, shvatili smo da ...