• 3.4.2020.

    Mnogi dani u kalendarskoj godini počnu na sličan način… Međutim, događaji koji će uslediti biće presudni za sazrevanje tog petka, trećeg aprila dve hiljade dvadesete...