FEATURED
April 3, 2021

Za bivstvovanje ti ne treba sanacija, samo poneko putovanje kao motivacija. Stali smo, a ti me zgrabi za ruku i promrmlja, onako kao da želis da na pola čujem, da ti uputim jedno ,,Šta?” , kako bi ponovio: ,,Želim ovako uvek da te držim”. Pomalo zbunjeno, a i meni naprosto uzdržano izgovorih ,,I ja tebe”, […]

Uvek na klacklici između devojčice i odrasle osobe. Bavi se finansijama, pa zato nema vremena za svoje. Nosi u sebi ljubav, pa s ...