FEATURED
Foto: Ivana Dinić
April 19, 2020

Danima već sanjam jednu plažu… To nije jedna od onih beskonačinh peščanih sprudova koji se protežu u nedogled sa podjednako mekanim morskim dnom. Sanjam jednu sasvim skrovitu uvalu oivičenu kamenim belim molom i obrisima divljeg zelenila. U toj džungli negde se ugnezdila skalamerija od dasaka sklepanih tako da podsećaju na ono što je nekada bio […]

Ivana Dinić je studentkinja treće godine medjunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka, a piše veći deo svog slobodnog v ...